Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

OrisingSklep do pobrania:

tutaj